Podziękowanie.

Zarząd Szkółki Piłkarskiej Soccer Ropczyce składa serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Stasiowskiemu, właścicielowi firmy ASBUD za wsparcie finansowe naszego Klubu.

Dzięki Pana pomocy nasze  najmłodsze grupy zostały doposażone w niezbędny sprzęt do treningu.
Jesteśmy wdzięczni za bezinteresowną pomoc i zrozumienie.

Zarząd i trenerzy
Soccer Ropczyce

Stroje Soccera

Stroje piłkarskie Soccer Ropczyce

Przekaż 1%

Przekaż jedne procent na Szkółkę Piłkarską Soccer Ropczyce

Sponsorzy