Regulamin Szkółki

1. Zawodnicy są zobowiązani godnie reprezentować Szkółkę Piłkarską na zajęciach, turniejach jak i w życiu codziennym.

2. Zajęcia w Szkółki Piłkarskiej odbywają się zgodnie z harmonogramem.

3. Zawodnik uczęszczający na zajęcia musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia oraz wypełnione przez opiekunów prawnych oświadczenie.

4. Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia umiejętności sportowych.

5. Składka członkowska wynosi 50 zł miesięcznie i należy ją wpłacić do 15 każdego miesiąca.

6. Wpłaty należy dokonywać na numer konta Szkółki (zamieszczone na stronie internetowej).

7. Szkółka Piłkarska nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach, jeżeli zawodnik jest chory lub kontuzjowany należy zgłosić trenerowi  jak długa będzie absencja w treningach (wówczas podejmiemy decyzję o zwolnieniu z płacenia składki).

8. Nowi zawodnicy w grupie mają tydzień nieodpłatnych zajęć (2 zajęcia) w celu zaaklimatyzowania się w grupie i nowym otoczeniu. Po tym czasie decydujemy o przynależności do Szkółki.

9. Zawodnicy na treningach ubierają się jednakowo. Sprzęt treningowy można zakupi w sklepie „Rower” Ropczyce ul. Grunwaldzka 13.

10. Zawodnik powinien dbać o sprzęt sportowy. Na turniejach i meczach ligowych sprzęt musi być czysty i schludny.

11. Podczas rozgrywek  prosimy opiekunów – rodziców o kulturalne zachowanie, nie wchodzenie na płytę boiska i do szatni.

12. Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

13. Szkółka Piłkarska Soccer Ropczyce odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od momentu rozpoczęcia zajęć do jego zakończenia wg harmonogramu zajęć.

14. Podczas meczów prosimy rodziców, opiekunów o kulturalne zachowanie.

15. Zawodnicy będą poddawani selekcji celem stworzenia odpowiednich grup zgodnych z zaawansowaniem sportowym oraz wiekiem.

16. Rodziców obowiązuje Kodeks i Dekalog zamieszczony stronie www.soccer-ropczyce.info

17. Zawodnik Soccer Ropczyce może pojechać na testy do innego klubu tylko za zgodą Szkółki reprezentowanej przez Prezesa

18. Wszyscy zawodnicy zrzeszeni w Szkółce są ubezpieczeni na czas uczestnictwa w zajęciach.

20. Szkółka  zastrzega sobie zmiany w Regulaminie.

21. Zawodnik i Rodzic zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu.

Stroje Soccera

Stroje piłkarskie Soccer Ropczyce

Przekaż 1%

Przekaż jedne procent na Szkółkę Piłkarską Soccer Ropczyce

Sponsorzy